top of page

Müşteri Değer Yönetimi

Gelişen teknoloji ve bakış açıları, firmaların kendi değerlerini, gün ve gün daha farklı konumlandırmasını gerektirmektedir.

Bu bir değer yönetimidir.

İşverenler çalışanlarının, gelişim ve değişim içinde olmasını, yenilikçi yaklaşımlarla konuları çözümleyen bireylerden oluşmasını ister.

İş yapış biçimini değiştiren bir yaklaşım izlenmeden önce, yöneticiler önerilen yaklaşımın başarılı olma ihtimalini de bilmek ister. Herkes tarafıdan iyi bilinir ki, bir işte kalıcı değişikliğe ulaşmak çok zordur.

Peki bir yaklaşımı takip etmeye değer kılan eşsiz güçler nelerdir?

Müşteri değeri yönetiminin, üç benzersiz unsuru vardır;

  1. Değerin üstünlüğü nasıl kavramsallaştırılır?

  2. Pratikte bu değeri değerlendirmek için aşamalı yaklaşımlar nasıl olmalıdır?

  3. Bu değer aksiyon alınıp işletme performansına nasıl çevrilir?

Kavramsallaştırma konusu yöneticiler ve müşteriler tarafından daha anlaşılır bir hale getirilmelidir. Bütün bunlar belkide tüm ezberinizin değişmesine sebep olacaktır.

Müşteri değerinin önemini ve müşterilerin satın alma kararlarını vermelerinde neyin değer olduğunu, neyin değer olmadığının denklemlemelerini biliyoruz.

Let's do the numbers!

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page